Uống nước cho khoẻ, vừa lợi ích cho sức khoẻ, vừa là một công việc tay trái.

Kangen Water on the News:

Kangen Water Reviews on KTLA Channel 5 News http://youtu.be/KUcYfOjLBHE

Kangen Water Medical Report by Channel 7 News http://youtu.be/cbW0a4P1Oek

Breaking News!! Kangen Water in Kenya, Africa!! http://youtu.be/YMxPMsuK7vw

Kangen Water News - Chilean Miners Rescue http://youtu.be/bNoUsAPREYw

Killing Cancer with Kangen Water http://youtu.be/jdUHnpx_Q_w

Kangen Water uses in Japanese Hospitals http://youtu.be/hOFK8YBr5AA

Dr. OZ Explains how the Antioxidants of Kangen Water Fights Cancer http://youtu.be/LO6VCudb0qs

Enagic Kangen Water with Hironari Oshiro http://youtu.be/8B3rH9pVqGw

Cancer causing agents in bottle water https://www.youtube.com/watch?v=r7QtpLiiHg4&sns=em

 

 

*Celebrities and Doctors choose Kangen Water

*Who drink Kangen Water?

Nguồn nước kỳ diệu

 

Doctors talk about water

Nước Kangen và bệnh da

Kangen và chuyên gia y tế

Nghiên cứu khoa học về nước Kangen

Chứng nhân kết quả nước Kangen

Kangen Water Compensation Plan (Video)

*Celebrities and Doctors choose Kangen Water

*Who drink Kangen Water? 

Làn da (Click on image to view video)

Tiểu đường

Ngứa lỡ

Đường ruột

Note: Mọi chi tiếc và hướng dẫn để mua máy hoặc ráp máy xin gọi số (408)829-2118 sau 2:00pm hoặc email sonle555@yahoo.com . Vùng lân cận San Jose có thể ghé lấy nước về uống thử cho 3 tuần.